Här kan du räkna ut din preliminära avgift

Observera att avgiften reduceras först från och med 1:e augusti det år barnet fyller 3 år.
Börja alltid med det yngsta barnet. Fortsätt sedan med barnen i åldersordning.
 
Ange hushållets totala inkomst/månad före skatt. Ange antal barn som har ett omsorgsbehov(förskola och/eller fritidshem)